Chřiby

Vrchovina Chřiby se rozprostírá mezi Kyjovem a Kvasicemi. Jako dítě jsem s rodiči a sestrou absolvovala túru z Bunče na Bumbálku u Střílek. Pamatuji se, že jsme měli připraveny svačiny, jako bychom šli na túru u nás do hor. Procházka rovinatými krásnými lesy nás však vůbec nevyčerpávala a nuceně jsme se zastavovali, abychom svačiny vůbec snědli.