Krowiarki

Jedná se o horské pásmo navazující na masív Králického Sněžníku ze severní strany.