Helešička

Bývalá hájovna dnes slouží mládeži.

Fotogalerie: Helešička