Spálenisko

Chata pronajatá spolu s honitbou má štěstí na své uživatele. Pěkně se o ni starají...

Fotogalerie: Spálenisko